Tô vít pin toàn tự động SKC-PTA
SKC-PTA-L300
Lực siết 12~30 (N.m)
SKC-PTA-L600
Lực siết 25~60 (N.m)