Lợi ích từ dịch vụ cho thuê
  • Tiết kiệm đến 70% chi phí so với mua mới thiết bị
  • Giảm 100% chi phí nhân công cho việc tự quản lý và sửa chữa
  • Cắt giảm không gian đặt để thiết bị
  • Đảm bảo sản xuất 24/7 vì luôn thiết bị sẵn để thay thế khi cần
  • Sản phẩm cho thuê luôn được đảm bảo chất lượng tốt nhất
Cho thuê Spindle các loại
Sycotec Spindle 4025HY - 4033 AC - 4041HY - Và các model khác