DC Motor spindle 4061
2002 3700
4061 DC-S-CS-TC
4061 DC-S-CS-TC
1002 5587
4061 DC-T
4061 DC-T
2002 3700
Drilling, Milling, Grinding, Engraving
60 mm
Brushless DC motor (BLDC)
6,000 - 60,000 rpm
100 – 1,000 Hz
230 V
max. 12 A
max. 65 Ncm
max. 3,000 W
PTC-100°C
4.0 kg
3 x Hybrid, lifetime lubrication
≤ 1.5 µm
Ø 1.0 – 6.35 mm (incl. 1/8" + 1/7")
C4
Pneumatic 5 – 6 bar (hose inside/outside Ø 4/6 mm)
Cooling via clamping bracket
IP 54
Sealing air 0.5 – 0.8 bar (hose inside/outside Ø 4/6 mm)
Stainless steel
M23 / M23-QL
e@syDrive® 4638
e@syDrive® TV 4538
• Collet stop
• Taper cleaning
Tiêu đềĐịnh dạngTải về
Data sheetpdf