Đầu vít
HEX5 / HEX6.35
Chất liệu bền đẹp, thiết kế thích hợp với tô vít điện Kilews